Nyheder

NYHEDER


 • INFO om ferieuge
  Da DM afholdes i år, og aftalen er at ferieugen viger for DM, er der ikke ferieuge på Raagaarden i 2021 


 • UKRs årlige generalforsamling
  Det ser umiddelbart ud til at vi må aflyse pga. Covid-19 restriktioner. Regnskabet færdiggøres - og medlemmerne er meget velkomne til at sende forslag ind til bestyrelsen (se kontaktinfo under Bestyrelsen ) • UKRs årlige juletur lørdag d. 12/12
  Vi havde igen i år en super hyggelig tur rundt i Kongelunden med flere stop, så der var tid til snak på tværs af vognene og lidt godt til gane og mave Hvis I har fotos, I vil have på hjemmesiden, så send dem gerne til webmaster, eller læg dem på Ullerup Køreforenings Facebook side, så kan de hentes ind der fra
  Fotos fra juletur 2020